KIDEUS förskola ligger på Campusområdet i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och Teknikens hus.

Här erbjuder vi barnen en kreativ och utforskande miljö i ljusa och öppna lokaler. Vår förskola sätter barnens upptäckande och experimenterande i fokus genom att bland annat utforska natur, teknik och engelska.


KIDEUS strävar vi efter att ge ditt barn en rolig och stimulerande miljo oavsett ålder eller bakgrund.


Vi försöker se på saker och ting ur ett barns perspektiv.

Förskolans profil är natur, teknik och engelska. Genom att tidigt introducera barnen för en värld av teknik vill vi främja deras kreativitet och vilja att utvecklas. Genom vår geografiska placering i universitetets lokaler får vi influenser från både universitetet och Teknikens hus.


Vi på Kideus förskola erbjuder ett unikt koncept där alla barnen får möjligheten att testa på: