Förskolans profil är natur, teknik och engelska. Genom att tidigt introducer barnen för en värld av teknik vill vi främja deras kreativitet och vilja att utvecklas. Genom vår geofrafiska placering i universitetets lokaler får vi influenser från både universitetet och Teknikens hus.


Vår utemiljö med två egna gårdar, ängar, kullar och skog erbjuder barnen både utmanande och naturskiftande miljöer. Genom att vi regelbundet gör skogsutflykter ser vi att barnen ulvecklat intresse och

förståelse för naturen. 

KIDEUS förskola ligger på Campusområdet i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och Teknikens hus.

Här erbjuder vi barnen en kreativ och utforskande miljö i ljusa och öppna lokaler. Vår förskola sätter barnens upptäckande och experimenterande i fokus genom att bland annat utforska natur, teknik och engelska.

KIDEUS strävar vi efter att ge ditt barn en rolig och stimulerande miljo oavsett ålder eller bakgrund.


Vi försöker se på saker och ting ur ett barns perspektiv.