SPACE

SPACE är våran 5 årsgrupp som jobbar tillsammans 3 dagar i veckan tillsammans med två av våra äventyrspedagoger.

LEKEN


Vi vill ge fantasin och leken en central plats på vår förskola och ge barnen möjligheter att få obruten tid att leka. I den fria leken utvecklar barnen alla sina sinnen, sina sociala färdigheter, sin tankeverksamhet och befäster sina kunskaper. Pedagogerna ska ordna för lek, se till att det finns material, hålla koll på leken, se när det behövs stöttning och inspiration och när man inte ska störa.
Detta görs genom:
Att vi ger plats för leken och deltar som inspiratörer.
Att vi övervakar leken och inte tillåter stängda dörrar.
Att vi har en tillåtande, respektfull och varm inställning till barnens lek och undviker att avbryta.
Att vi har inspirerande lekmaterial som stimulerar och inbjuder till lek.
Att vi undviker störningsmoment och för mycket leksaker.
Att vi använder oss av traditionella lekar som regellekar, rörelse- och sinneslekar.

SKAPANDE


Vi vill erbjuda ett brett utbud av skapande verksamhet som berikar barnens tillvaro på förskolan. Vi vill ge barnen möjlighet att lustfyllt utveckla alla sina sinnen och utforska olika material, tekniker och uttrycksformer. Processen är det viktiga inte slutresultatet.
Detta görs genom:
Att vi ger barnen tillgång till skapande material både fritt och under handledning.
Att vi ger tillfällen att skapa, både enskilt och tillsammans med andra barn.
Att vi erbjuder olika material och tekniker och uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång, musik och dans.