SPRÅK-ENGELSKA

TAKK

Varje människa har rätt till ett språk

Bland det viktigaste i barns liv och även avgörande för en intellektuell, känslomässig och social utveckling är att få utveckla sitt språk. Med hjälp av språket hjälper vi barnen på KIDEUS att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser.


TAKK är en metod, som bygger på samma tecken som i svenska teckenspråket men används tillsammans med talat språk. Barnen behärskar tecknens grovmotoriska rörelser innan de har förmågan att forma språket finmotoriskt med munnen. Därför blir tecknen en så viktig inkörsport till språket.

Ge ditt barn ett försprång


Att tidigt exponeras för och lära sig engelska i förskolan ger barnen ett försprång när grundskolan tar vid och gör vardagen spännande och lärorik med nya språk. På KIDEUS introducerar vi engelska till barnen redan när dom är ett år gammla.

För många barn är tecken en väg in till kommunikation och delaktighet. För andra barn blir det ett stöd, ett tydliggörande och en förstärkning till det talade språket. Tecknen ger dem ett språkligt redskap för att kunna samspela. På KIDEUS anväder vi tecken i all typ av undervisning för att förstärka och tydliggöra budskapet på bästa sätt.