AIR

AIR är en avdelning som består av 14 st barn samt 3 st pedagoger.

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE


Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande hos alla barn utifrån barnets egna förutsättningar och behov. Omsorg, utveckling och lustfyllt lärande går hand i hand.
Detta görs genom:
Att de vuxna ska vara barnens förebilder.
Att vi har ett förhållningsätt som grundar sej på en respekt för barnet, dess behov och förmåga, så att barnen lär sej att möta världen med intresse, nyfikenhet och tolerans.
Att vi uppmuntrar barnen att utforska världen runt omkring dem.
Att utbildningen vi erbjuder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Att vi låter barnen använda alla sina uttrycksmöjligheter.
Att vi tror på barnens förmåga och tar tillvara på deras egna erfarenheter och behov samt det de är intresserade av.
Att vi har en plan för för modersmålsstöd.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE


Vi vill uppmuntra till rörelse och fysiska aktiviteter. Vi vet att det ger bättre förutsättningar för lärande om barnen har god fysik.
Vi vill stimulera såväl grovmotorik som finmotorik.
Vi vill att barnen ska lära sig sunda matvanor och en sund kosthållning
Detta görs genom:
Att vi går ut och leker ofta – minst varje dag.
Att vi har gymnastik, dans och gör olika rörelselekar.
Att vi uppmuntrar barnen att klättra, hoppa, springa och röra på sej.
Att vi går till platser med utmanande lekmiljöer.
Att även de små barnen ska gå och minimerar användandet av vagnar.
Att vi låter barnen klippa, baka, trä pärlor, pussla, snickra och sy.

Att vi erbjuder näringsriktiga hälsosamma måltider lagade från grunden.