EARTH

EARTH är en avdelning som består av 14 st barn samt 3 st pedagoger.

NORMER OCH VÄRDERINGAR


Vi vill att vår förskola ska präglas av omtanke och värme. Barnen ska lära sej att ta hänsyn, respektera och förstå andra människor oavsett kön, social eller etnisk bakgrund.
Detta görs genom:
Att vi har tydlig normer och regler.
Att vi möter alla barn och vuxna.
Att de vuxna är goda förebilder och behandlar alla lika.
Att vi hjälper barnen att lösa konflikter och att kompromissa.
Att vi har nolltolerans mot kränkningar och utanförskap.
Att vi är rädda om vårt lekmaterial och vår miljö på förskolan.
Att vi vill lära barnen att titta på den de talar till, säga tack och välkomna andra till vår förskola.

DIGITAL KOMPETENS


Vi vill synliggöra hur digitaliseringen påverkar världen och vår vardag
Detta görs genom:
Att vi använder iPads med ett varierat utbud av digitala aktiviteter
Att vi tränar barnen på att programmera och lösa problem och omsätta ideér i handling
Att vi lär barnen hur verktyget (dator, Ipad, smartphone) fungerar och hur man kan använda det i sin vardag