TEKNIK

Vi tar ofta tekniken för given, men för att barnen ska kunna utveckla förståelse för tekniken behöver vi uppmärksamma den. På KIDEUS använder situationer i vardagen där barnen möter teknik så att vi kan ge dem möjligheter att utveckla kunskaper och stöd i det livslånga lärandet.

"Tekniska lösningar som barnen spontant möter under sin dag i förskolan är inspirerande att utforska tillsammans.”Genom att ta tillvara de situationer i vardagen där barnen möter teknik och uppmärksammar vad tekniken gör, hur den är gjord och kan förbättras, ger vi på KIDEUS barnen möjligheter att utveckla kunskaper om en värld som vi ofta tar för given, men som förtjänar sin plats inom ramen för ett allsidigt kunskapstillägnande.