FIRE

Fire är en avdelning som består av 14 st barn samt 3 st pedagoger.

TRYGGHET


Vi vill att varje barn ska utvecklas till självständiga individer som är medvetna om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Vi vill att varje barn ska känna trygghet och tillit under sin förskoletid. Barnen bereds en bra start i sin utveckling med hjälp av pedagogerna och de andra barnen.
Detta görs genom:
Att vi uppmärksammar varje barn.
Att vi samtalar med barnen.
Att vi har tydliga regler och rutiner.
Att vi tränar konfliktlösning.
Att vi uppmuntrar barnen att visa känslor och empati.

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE


Vi vill ge barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet. Vi ska lyssna på barnens åsikter, tankar, behov och intressen och utforma verksamheten och miljön efter det. Vi vill ge dem kunskap om vad demokrati innebär.
Vi vill vara särskilt uppmärksamma på att flickor och pojkar får lika stor möjlighet att påverka.
Detta görs genom:
Att vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ.
Att vi planerar ihop med barnen och låter dem påverka matsedel, verksamhet eller inköp.
Att vi anpassar miljön så att val kan göras.
Att vi låter barnen få se konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer.