Vi på Kideus tycker att det är viktigt att alla barn oavsett bakgrund ska ha samma förutsättningar att lära och att få chansen att testa nya saker.

Därför erbjuder vi alla barnen möjligheten att prova på att åka skidor, lära sig att simma samt att få möjligheten att delta på olika kulturella evanemang så som teater och olika pjäser

På Kideus har vi ordentliga längdåkningsskidor och pjäxor så att alla barn som vill får chansen att testa på att åka skidor.

På Kideus har vi även ett samarbete tillsammans med såväl Kulturskolan, Porsöns bibliotek samt med Teknikens Hus där vi bland annar har fri tillgång till deras lokaler samt till deras otroligt duktiga pedagoger.

Som enda förskola i Luleå kommun är vi på Kideus unika med att erbjuda bad till våra 5 åringar.

När allt fler förskolor runt om i landet (samt Luleå) bygger ut och inför "storförskolor" med stora barngrupper och öppna landskap, så har vi på Kideus istället gjort ett aktivit val att hålla fast vid de små barngrupperna och fler "mindre" ytor.


På Kideus finns det 5 avdelningar, varav en avdelning med barn i åldrarna 5 år.

Vi jobbar alltid med små barngrupper och har 14 barn som mål på varje avdelning.