NATUR OCH HÄLSA


KIDEUS utemiljö bestående av två gårdar, ängar, kullar och skog erbjuder barnen både utmanande och naturskiftande miljöer.

Genom att vi regelbundet gör skogsutflykter ser vi att barnen utvecklat intresse och förståelse för naturen.

Med ett äventyr som draghjälp blir lärandet mer spännande och meningsfullt samtidigt som gruppen stärks av att lösa uppdrag och göra nya upptäckter tillsammans. 

Äventyrspedagogik är ett spännande sätt att se på undervisning som sätter både hälsa och lärande i centrum. Äventyrspedagogiken skapar möjligheter och engagemang, gynnar såväl ämneskunskap som socialt samspel och utvecklar dessutom tillit, trygghet och goda kramratrelationer.


KIDEUS har vi två stycken pedagoger som är utbildade i äventyrspedagogik, och det används dagligen i arbetet med barnen.Vi på Kideus tycker det ar viktigt med bra och nyttig mat. Vi lagar maten från grunden och visa dagar har vi nybakat bröd. Barnen får frukt och grönsaker varje dag.

Vi forsöker även hålla nere socker/saltintaget och använder oss av naturliga råvaror.