WATER

WATER är en avdelning som består av 14 st barn samt 3 st pedagoger.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION


Vi vill skapa en stimulerande språkmiljö och ge tid till mycket samtal. Vi vill att barnen ska lära sej att våga prata och berätta inför andra samt lyssna och respektera när andra pratar. Vi vill att barnen ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord och sitt sinne för skriftspråk.
Detta görs genom:
Att vi ger barnen tid att tala och att få uttrycka sina tankar.
Att vi har tillgång till bra litteratur.
Att vi använder oss av bibliotekets utbud av berättelser, sagor och faktaböcker.
Att vi dagligen läser och visar bilder för barnen och samtalar om det vi läst.
Att vi använder oss av rim och ramsor.
Att vi sjunger.
Att vi dramatiserar.
Att vi går på teater och andra eventuella kulturarrangemang.
Att vi uppmuntrar läs- och skrivintresse.
Att vi använder tecken som stöd.

MATEMATIK/NATURVETENSKAP/TEKNIK


Vi vill synliggöra matematik, naturvetenskap och teknik som en del av barnens vardag.
Vi vill erbjuda en verksamhet som på olika sätt utmanar barnens förståelse för ämnena och ge barnen erfarenhet av natur- och miljövård i praktiken.
Detta görs genom:
Att vi använder matematik och konstruktion i den dagliga verksamheten.
Att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material som lego, duplo, klossar,
tyger och kartonger.
Att vi komposterar och sopsortera.
Att vi odlar och skördar i vår köksträdgård.